شنبه, ۱ آبان ۱۴۰۰
 • محصولات
 • محصولات
 • قلمزنی2
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • محصولات
 • نان خشک

جلسه کمیته مشترک ایمنی و بهداشت

به گزارش روابط عمومی بنیاد تعاون زندانیان استان اصفهان؛ دومین جلسه کمیته مشترک ایمنی و بهداشت نمایندگی اصفهان با حضور آقابابایی کارشناس بهداشت حرفه ای معاون بهداشتی استان اصفهان و مهتری معاونت بهداشت و درمان اداره کل و نظنزی مدیر نمایندکی اصفهان در دفتر بنیاد برگزار گردید.

 

 

فعالیت های بنیاد

عنوان کل
ورود از ۱ خرداد ۹۱ تا کنون

برای مشاهده سایت استان مورد نظر خود کلیک کنید

امروزامروز17
دیروزدیروز309
این هفتهاین هفته1441
این ماهاین ماه7498
کلکل760092
No data available
تهران
--- °C
[Details]