گزارش فعالیت های بنیاد از رادیو پیام

دوشنبه, 29 تیر 1394 09:38
بازدید: ۱۴۹۹

مصاحبه اختصاصی رادیو پیام با مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان در خصوص انجام فعالیت های این بنیاد.