راه اندازی و افتتاح فروشگاه حامی استان آذربایجان غربی

چهارشنبه, 28 فروردين 1398 09:13
بازدید: ۳۲۷

افتتاح فروشگاه حامی استان آذربایجان غربی
افراد موثر:

مدیر نمایندگی : بهنام قربانی

مسئول مالی : شیرزاد حصاری

مسئول اشتغال بنیاد : سجاد عباسی

مسئول انبار بنیاد : مسعود سجادی

مسئول خرید : محمدرضا کفش دوز

حسابدار بنیاد : محمدرضا رجایی

مسئول تدارکات : جواد تیموری


اشتغال زایی :

۳ نفر متصدی فروش آقایان  علی شفیعی و احد راستگو و خانم هانیه راوز


مدت زمان اجرای طرح : ۲ ماه


اهداف :

خدمات رسانی به همشهریان