بازدید از فعالیت های مجتمع تلاش ابرکوه یزد

دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 13:12
بازدید: ۲۳۷

بازدید واحدهای نظارتی اداره کل زندان های استان یزد از مجموعه فعالیت های مجتمع تلاش ابرکوه 

 

به گزارش روابط عمومی استان یزد : سبزواری رئیس بازرسی ، حکیمی رئیس حفاظت و اطلاعات و صبوری یگان حفاظت اداره کل زندان های استان یزد در سفر یکروزه خود به شهرستان ابرکوه از مجتمع حرفه آموزی و اشتغال ابرکوه و فعالیت های مربوطه بازدید نمودند.

 

در این دیدار ضمن ارزیابی عملکرد حوزه زندانبانی ، پرسنلی و وضعیت امنیتی - حفاظتی ، از فعالیت های واحد های کشاورزی ، دامپروری و مرغداری مجتمع ابرکوه بازدید شد.

 

در ادامه کامل برون مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان یزد به ارائه گزارش تفصیلی از اقدامات صورت گرفته پیرامون فعالیت های جاری و در دستور کار واحدهای مختلف مجتمع پرداخت.