بازدید مدیر کل زندان های استان خوزستان از کارگاه های اشتغال زندان سپیدار

شنبه, 11 آذر 1396 12:16
بازدید: ۲۳۸

بازدید مدیر کل زندان های استان خوزستان از کارگاه های اشتغال بکار زندان سپیدار اهواز

 

 

به گزارش روابط عمومی استان خوزستان : پوستچی مدیر کل زندان های استان خوزستان به همراه رئیس اداره بازرسی و رئیس حفاظت اداره کل از کارگاه های اشتغال بکار زندانیان سپیدار از جمله مجتمع غذایی نسوان و کارگاه تولیدی البسته لباس زنانه و بچگانه  و ... بازدید کردند .

 

در این بازدید مسئولین اشتغال بنیاد تعاون نمایندگی استان خوزستان گزارشی از فعالیت های نمایندگی را ارائه دادند .

 

پوستچی تلاش های بنیاد تعاون در زمینه آموزش و حرفه آموزی مددجویان خصوصاً در زندان زنان را موثر و قابل توسعه دانست .