بازدید فرمانده قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاع استان اصفهان از کارخانجات بنیاد تعاون اصفهان

دوشنبه, 26 تیر 1396 10:27
بازدید: ۲۳۰

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : منیعی فرمانده قرارگاه پشتیبانی صنایع دفاع استان اصفهان به همراه چند تن از معاونین خود از کارخانجات زندان اصفهان بازدید کردند.

 

 پس از این بازدید در جلسه ای که در دفتر نمایندگی بنیاد تعاون استان اصفهان برگزار شد ، مقرر گردید سفارشاتی جهت ساخت جعبه های مهمات و سطل زباله های ۷۷۰ لیتری به بنیاد تعاون ارجاع گردد.