راه اندازی کارگاه تولید زیور آلات در مجتمع کار درمانی استان اردبیل

سه شنبه, 23 ارديبهشت 1399 08:42
بازدید: ۱۰۶

به گزارش روابط عمومی استان اردبیل : با مصوبه هیأت اجرایی ، حمایت های مدیر نمایندگی و پیگیری رئیس بنیاد تعاون مجتمع کار درمانی ، کارگاه تولید زیور آلات ، با اشتغال ۶ نفر مددجو در مجتمع کادرمانی استان راه اندازی گردید.