هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان خراسان جنوبی تشکیل جلسه داد

یکشنبه, 10 آذر 1398 08:38
بازدید: ۲۳۸

برگزاری جلسه هیأت اجرایی بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان جنوبی

 

 

به گزارش روابط عمومی استان خراسان جنوبی : جلسه هیأت اجرایی نمایندگی استان خراسان جنوبی  با حضور هاشمی مدیر کل زندان ها و رئیس هیأت اجرایی استان ، ابراهیم زنگنه مدیر نمایندگی ، قاسمی مدیر عامل شرکت کشت و صنعت سرزمین گل حامی و ناظر هیأت اجرایی استان و آقایان خوشایند ، جرجانی و اکبری اعضای هیات اجرایی برگزار گردید.

 

در این جلسه ضمن قرائت مصوبات جلسه قبل توسط مدیر بنیاد تعاون استان در خصوص تصویب بودجه سال ۹۹ نمایندگی ، اشتغال زندانیان استان همچنین در مورد طرح اصلاح و نژاد دام بحث و تبادل نظر صورت گرفت و هر یک از اعضا طرح و پیشنهادات خود را در زمینه اشتغال ارائه نموند .