بازدید مدیر نمایندگی استان تهران از پروژه عمرانی ندامتگاه دماوند

چهارشنبه, 06 آذر 1398 11:09
بازدید: ۲۰۰

مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان تهران در معیت مدیر ندامتگاه دماوند از روند پیشرفت پروژه ساخت و ساز کارگاه جدید ندامتگاه دماوند بازدید کردند .

 

به گزارش روابط عمومی استان تهران : مدیر نمایندگی استان تهران به همراه مسئولین فنی و بازرگانی و مدیر مجتمع تهران شمال بنیاد تعاون ، در معیت مدیر و مسئولین مهندسی ندامتگاه دماوند از روند پیشرفت پروژه ساخت کارگاه جدید ندامتگاه دماوند که در مرحله نازک کاری و تجهیز سیستم سرمایش و گرمایشی می باشد بازدید نمودند و نسبت به رفع موانع مذاکره و اتخاذ تصمیم شد .