برگزاری دومین جلسه کارگروه اشتغال در ندامتگاه شهید کچویی

چهارشنبه, 06 آذر 1398 10:47
بازدید: ۱۹۸

به گزارش روابط عمومی استان البرز : دومین جلسه کارگروه اشتغال پایدار در شعبه شهید کچویی با حضور سانگرد سرپرست نمایندگی استان البرز ، معتقد سرپرست ندامتگاه کچویی ، پورصادقی رئیس شعبه کچویی ، جواهری مسئول اندرزگاه کار و تلاش ، اسدیان مسئول اشتغال ندامتگاه و جمعی از پرسنل ذیربط برگزار گردید.

 

در این نشست مقرر گردید کارگروه مذکور در خصوص بهبود ارائه خدمات فروشگاهی در بند نسوان ، آموزش مددجویان شاغل توسط استاد کاران فنی و حرفه ای و تغییر فرآیند فروش صنایع دستی مددجویان اقدام نمایند .