برگزاري هشتمين جلسه هيأت اجرايي بنياد تعاون استان مازندران

یکشنبه, 03 آذر 1398 12:46
بازدید: ۱۸۴

به گزارش روابط عمومی استان مازندران : هشتمين جلسه هيأت اجرايي بنياد تعاون زندانيان استان مازندران با حضور غفاريان مدير کل زندان ها و رئيس هيأت اجرايي بنياد تعاون استان مازندران ، هاشميان مدير بنياد تعاون زندانيان استان ، شهيدی فر رئيس سازمان جهاد کشاورزی استان در محل اداره کل زندان های استان برگزار گرديد.

 

 

 

 

در اين جلسه موارد زير مطرح و مورد تصويب قرار گرفت :۱- اتخاذ تصمیم در خصوص فروشگاه و رستوران حامی جنب ندامتگاه محکومین مواد مخدر.   ۲- توسعه و ایجاد مرکز تعویض روغن انواع خودرو های سبک و سنگین در واحد کارواش حامی.