بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر از کارگاه صنایع دستی بنیاد تعاون در زندان مرکزی بوشهر

یکشنبه, 03 آذر 1398 09:12
بازدید: ۱۸۷

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر : جمادی رئیس کل دادگستری استان بوشهر به همراه حسن پور دادستان مرکز استان ، رئیس دادگاه‌ های عمومی و انقلاب بوشهر ، قضات ناظر زندان ها و مدیر کل زندان های استان از کارگاه صنایع دستی زندانیان واقع در زندان مرکزی بوشهر بازدید نمودند .

 

در این بازدید بردخونی مدیر بنیاد تعاون استان بوشهر گزارشی مختصر از فعالیت مددجویان داخل کارگاه صنایع دستی و آمار اشتغال زندانیان ، همچنین درخصوص آماده‌ سازی فروشگاه زنجیره ای صنایع دستی حامی به حاضرین ارائه دادند .

 

در این بازدید رئیس کل دادگستری استان بوشهر ضمن ابراز خرسندی از فعالیت های صورت گرفته برای اشتغال زندانیان توسط بنیاد تعاون ، قول مساعد دادند در آینده نزدیک از کارگاه صنایع دستی جدید ، نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی بازدید داشته باشند .