بازدید از مجموعه کارگاه های مجتمع تولیدی شهید کچویی

دوشنبه, 29 مهر 1398 08:38
بازدید: ۲۷۴

به گزارش روابط عمومی استان البرز : شاکرمی دادستان استان البرز ، فاضلی هریکندی رئیس دادگستری ، مرتضوی مدیر کل زندان های استان البرز از نمایشگاه محصولات تولیدی نمایندگی استان البرز و از مجموعه کارگاه های تولیدی ندامتگاه شهید کچویی بازدید به عمل آوردند .

 

همچنین در جهت افزایش اشتغال پایدار مددجویان ، پویایی در کارگاه ها و نزدیک تر شدن بنیاد تعاون به بازارهای موجود ارائه طریق نمودند .