برگزاری نهمین جلسه هیأت اجرایی استان همدان

دوشنبه, 22 مهر 1398 11:36
بازدید: ۲۱۴

هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان همدان تشکیل داد .

 

 

به گزارش روابط عمومی استان همدان : نهمین جلسه هیأت اجرایی نمایندگی استان همدان با حضور پژمان پروین رئیس هیأت اجرایی ، ظاهر پور مجاهد عضو هیأت اجرایی ،حکیمی مدیر نمایندگی و نادری مسئول مالی نمایندگی با دستور بررسی بودجه پیشنهادی نمایندگی برای سال ۱۳۹۹ تشکیل شد.

 

در این جلسه پس از تشریح جزئیات بودجه پیشنهادی ، اعضاء با توجه به جمیع جهات و توضیحات ارائه شده و عملکرد سال های قبل با کلیات بودجه پیشنهادی نمایندگی برای سال ۱۳۹۹موافقت کردند .