برگزاری دومین جلسه کارگاه آموزشی آشنایی با جرائم مالی و اقتصادی در استان البرز

چهارشنبه, 17 مهر 1398 10:10
بازدید: ۱۹۱

به گزارش روابط عمومی استان البرز : دومین جلسه آموزشی آشنایی با جرائم مالی و اقتصادی با حضور سانگرد سرپرست نمایندگی البرز ، حسینی رازلقی از اساتید دانشگاه و جمعی از پرسنل شعبه رجایی شهر ، ندامتگاه کرج و دفتر مرکزی برگزار گردید .