بازدید از پروژه های جدید نمایندگی استان همدان

چهارشنبه, 17 مهر 1398 09:52
بازدید: ۱۶۹

به گزارش روابط عمومی استان همدان : در سفر دو روزه افشار مدیر صنعت و کشاورزی بنیاد تعاون زندانیان ، خوش زارع رئیس دامپروری و کریمیان کارشناس مسئول کشاورزی و باغداری بنیاد به استان همدان در معیت حکیمی مدیر نمایندگی استان از برخی از مکان های مد نظر نمایندگی برای بهره برداری با هدف کسب درآمد بازدید به عمل آمد.

 

در ابتدا از ۱۲۰۰۰متر گاو داری واقع در جاده کرمانشاه بازدید شد ، لازم به توضیح است مکان فوق دارای مزایایی از قبیل چاه آب ، برق سه فاز ، سالن شیر دوشی و ۳۵۰۰ متر سازه و ساختمان برای استقرار کارگران و واحد اداری می باشد.

 

در ادامه این سفر از ۵۰ هکتار از اراضی واقع در روستای مکربی در جاده ملایر دیدن شد ، این اراضی دارای موقعیت مناسب برای کشت محصول بادام و پرورش زنبور عسلمی باشد .