بازدید از مجتمع کشاورزی و دامپروری شهید زارع ایرانشهر

سه شنبه, 16 مهر 1398 10:26
بازدید: ۱۷۸

به گزارش روابط عمومی سیستان و بلوچستان : آبشناس مدیر نمایندگی بنیاد تعاون استان سیستان و بلوچستان به همراه قاینی مسئول اشتغال و طباطبایی مسئول بازرگانی در معیت نرماشیری مسئول مجتمع کشاورزی و دامپروری شهید زارع ایرانشهر ، از فغالیت های این مجتمع بازدید نمودند .