جلسه با مدیر کل امور اقتصادی استانداری بوشهر

یکشنبه, 14 مهر 1398 09:07
بازدید: ۱۸۲

برگزاری جلسه با مدیر کل امور اقتصادی استانداری بوشهر جهت راه اندازی فروشگاه های حامی
 

به گزارش روابط عمومی استان بوشهر : بردخونی مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان بوشهر در خصوص چگونگی واگذاری سوله های تعاون روستایی برای راه اندازی فروشگاه زنجیره ای حامی در یک نشست ۲ ساعته با مدیر کل امور اقتصادی استانداری بوشهر به بررسی موضوع پرداختند .

 

در این جلسه مقرر گردید بازدید میدانی از محل فوق انجام و مساعدت لازم صورت پذیرد .