بازدید تولید کنندگان شیشه دو جداره از شعبه قزلحصار

چهارشنبه, 10 مهر 1398 09:38
بازدید: ۱۷۶

به گزارش روابط عمومی استان البرز : دکتر غراب از سرمایه گذاران و تولید کنندگان شیشه دو جداره از شعبه قزلحصار بازدید نمود.

 

طی این بازدید سرپرست نمایندگی استان البرز و رئیس شعبه قزلحصار در خصوص مجموعه فعالیت های بنیاد تعاون زندانیان توضیحاتی ارائه نموند و در پایان غراب موضوع فعالیت خود و نحوه سرمایه گذاری را شرح داد  و بر همکاری با بنیاد در حوزه صنعت تأکید نمود.