جلسه با رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان سیستان و بلوچستان

سه شنبه, 09 مهر 1398 10:11
بازدید: ۱۶۲

به گزارش روابط عمومی استان سیستان و بلوچستان : به منظور تعاملات فی ما بین ادارات درون استانی ، جلسه ای با حضور آبشناس مدیر بنیاد تعاون استان سیستان و بلوچستان و جهانتیغ ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان ، برگزار گردید .