بازدید مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان از کارگاه های بنیاد تعاون

یکشنبه, 10 شهریور 1398 08:57
بازدید: ۲۰۱

فغفوری مدیر کل صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان از کارگاه های نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان بازدید نمود.

 

 

به گزارش روابط عمومی استان زنجان : در این بازدید کرم زاده سرپرست نمایندگی به معرفی کارگاه ها و تعداد مددجویان شاغل پرداخت و در خصوص راه های توسعه همکاری بحث و تبادل نظر صورت گرفت .

 

در ادامه مقرر گردید در خصوص صدور پروانه کسب و اختصاص سهمیه آرد برای کارگاه شیرمال پزی ، صدور پروانه مجتمع قالیبافی برای بنیاد ، صدور پروانه برای کارگاه تولید کفش چرم نمایندگی و مساعدت در راستای همکاری با اتحادیه فرش بافان و متولیّان سازمان فرش در استان زنجان از طرف سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اقدام گردد.