جلسه با مدیر کل زندان های استان تهران

چهارشنبه, 23 مرداد 1398 10:02
بازدید: ۲۹۰

به گزارش " پایگاه خبری بنیاد " : روز چهارشنبه مورخ ۲۳ مرداد ماه جلسه ای با حضور حیات الغیب مدیر کل زندان ها استان تهران و معصومی مدیر نمایندگی بنیاد استان تهران در سالن جلسات ستاد مرکزی بنیاد برگزار گردید .