بازدید مدیر بنیاد استان کردستان از مجتمع کشاورزی شهرستان مریوان

یکشنبه, 20 مرداد 1398 09:17
بازدید: ۱۵۴

به گزارش روابط عمومی استان کردستان : لطفی مدیر بنیاد تعاون استان کردستان به همراه تعدادی از پرسنل نمانیدگی از مجتمع کشاورزی و مزرعه پرورش ماهیان سردآبی شهرستان مریوان بازدید کردند.

 

در این بازدید موانع و مشکلات پیش روی فعالیت های بنیاد تعاون در مجتمع مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راه کارهای لازم در جهت رفع آن ارائه گردید.