بازدید دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد از کارگاه های بنیاد تعاون استان اصفهان

شنبه, 19 مرداد 1398 11:44
بازدید: ۳۱۰

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : علیمحمدی دادستان عمومی و انقلاب شهرکرد ، حیدری مدیر کل زندان های استان چهار محال و بختیاری و امیرخانی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون از کارگارگاه های استان اصفهان بازدید کردند.

 

سپس جلسه هیأت اجرایی بنیاد تعاون استان چهار محال و بختیاری در دفتر محمدی مدیر نمایندگی بنیاد تعاون اصفهان و ناظر هیأت اجرایی بنیاد تعاون شهرکرد برگزار و مواردی مطرح و تصویب شد.

 

در ادامه علیمحمدی از فعالیت های انجام شده در اصفهان تقدیر و تشکر کرد و افزود: بنیاد تعاون  استان اصفهان الگویی برای دیگر استان هاست و می بایست از تجربیات استان اصفهان در امر ایجاد اشتغال و توسعه کارگاه ها استفاده کرد.