بازدید رئیس گروه امور طیور بومی کشور از مزرع پرورش شترمرغ حامی

چهارشنبه, 16 مرداد 1398 16:33
بازدید: ۲۴۳

موسوی رئیس گروه امور طیور بومی و سایر ماکیان کشور به همراه اشرفی معاون سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از مزرع پرورش شترمرغ حامی بازدید به عمل آوردند.

 

به گزارش روابط عمومی استان خراسان جنوبی : موسوی رئیس گروه امور طیور بومی و سایر ماکیان کشور به همراه اشرفی معاون سازمان جهاد کشاورزی استان از مزرع پرورش شترمرغ حامی بازدید به عمل آوردند.

 

در این بازدید مهندس موسوی از عملکرد بنیاد تعاون زندانیان استان در زمینه پرورش شترمرغ در شرق کشور ابراز رضایت نمود و از اینکه بنیاد تعاون زندانیان در سراسر کشور توانسته با فعالیت های خود در زمینه کشاورزی ، دامپروری و صنعت زمینه اشتغال تعداد زیادی از زندانیان را فراهم نماید قدردانی و تشکر کرد .