بازدید معاون هماهنگی بنیاد تعاون از فعالیت های مجتمع گنبد

چهارشنبه, 16 مرداد 1398 16:29
بازدید: ۲۵۰

به گزارش روابط عمومی استان گلستان : امینی معاون هماهنگی بنیاد تعاون به همراه افشار مدیر صنعت و کشاورزی ، کریمیان مسئول کشاورزیستاد مرکزی بنیاد به همراه کاویانی سرپرست نمایندگی از فعالیت های مجتمع حامی گنبد بازدید بعمل آوردند.

 

ابتدا جلسه ای با حضور امینی معاون هماهنگی بنیاد و هیأت همراه با مختاری رئیس زندان گنبد برگزار ، سپس از کارگاه های خیاطی ، صنایع دستی ، فروشگاه ها ، حصیربافی در داخل بند زندان گنبد و کارگاه های پرورش قارچ ، ساخت کندو زنبور عسل ، ساخت و مونتاژ دوچرخه ، تولید ذغال صنعتی  ، دامداری ، مرغداری و اراضی کشاورزی مجتمع گنبد و اراضی کشاورزی علی آباد کتول بازدید بعمل آوردند.