برگزاری جلسه مجمع سال 1397 شرکت تامین نیروی حامی امید

دوشنبه, 14 مرداد 1398 11:45
بازدید: ۲۳۸

پایگاه خبری بنیاد : روز دوشنبه مورخ ۱۴ مردادماه جلسه مجمع سال ۱۳۹۷ شرکت تامین نیروی حامی امید با ریاست رئیس هیأت مدیره بنیاد و حضور مدیرعامل بنیاد و اعضای هیأت مدیره شرکت در سالن جلسات ستاد مرکزی بنیاد تشکیل جلسه داد .