بازدید رئیس هیأت مدیره بنیاد تعاون از کارگاه های بنیاد تعاون استان آذربایجان شرقی

یکشنبه, 13 مرداد 1398 10:56
بازدید: ۲۲۹

به گزارش روابط عمومی استان آذربایجان شرقی : اکبر غمخوار رئیس  هیأت مدیره بنیاد تعاون زندانیان کشور همزمان با تشریف فرمایی ریاست محترم جمهور به استان آذربایجان شرقی از کارگاه های بنیاد تعاون استان واقع در زندان تبریز بازدید بعمل آوردند.

 

طی این بازدید رئیس هیأت مدیره بنیاد نقطه نظرات و رهنمودهای خویش را در خصوص ارتقاء سطح کیفیت و تولید بهینه در کارگاه های تولیدی ابراز نمودند.