برگزاری جلسه مجمع سال 1397 شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت

یکشنبه, 13 مرداد 1398 10:53
بازدید: ۲۰۵

پایگاه خبری بنیاد : روز یکشنبه مورخ ۱۳ مرداد ماه جلسه مجمع سال ۹۷ شرکت توسعه خدمات الکترونیک حامی عدالت با ریاست هیأت مدیره بنیاد برگزار گردید .

در این جلسه مدیرعامل بنیاد و اعضای هیأت مدیره شرکت توسعه خدمات الکترونیک حضور داشتند .