بازدید جمعی از مدیران مرکز ملی فرش ایران از کارگاه های ندامتگاه تهران بزرگ

یکشنبه, 23 تیر 1398 11:56
بازدید: ۲۳۱

جمعی از مدیران مرکز ملی فرش ایران ، در معیت معصومی مدیر نمایندگی استان تهران و سانگرد مدیر آموزش  واشتغال بنیاد تعاون زندانیان از کارگاه فرش دستباف بنیاد تعاون در ندامتگاه تهران بزرگ بازدید نمودند .

 

محمد پروین معاون امور تحقیقات و ترویج مرکز ملی فرش ایران ، در این بازدید اقدامات ندامتگاه تهران بزرگ را در جهت اشتغال زایی و حرفه آموزی مددجویان بسیار مثبت ارزیابی کرد و ابراز نمود : با توجه به تأثیرات ایجاد شغل و درآمد بر کاهش مشکلات روحی و مادی زندانیان و به تبع آن کاهش ارتکاب مجدد جرم ، باید با استفاده از تمام توان و ظرفیت‌ها به حرفه آموزی زندانیان کمک کرد .

 

بستر سازی و فراهم كردن زمينه‌هاي لازم همکاری جهت تقویت و توسعه مهارت های مددجویان قالی بافی ، برگزاری دوره ها‌ی آموزشی تخصصی و مشارکت تولیدات مددجویان در نمایشگاه ها از جمله محورهای مهم این دیدار بود که مقرر گردید براساس توافقات به عمل آمده در این رابطه ، بزودی تفاهم نامه همکاری های آموزشی بین مرکز ملی فرش ایران و بنیاد تعاون زندانیان کشور منعقد گردد .