بازدید از مجتمع کشت و صنعت حامی کلاردشت و باغ لتاک تنکابن

چهارشنبه, 19 تیر 1398 11:02
بازدید: ۲۶۲

به گزارش روابط عمومی استان مازندران : امینی معاون هماهنگی بنیاد تعاون به همراه سعیدی سرپرست کشاورزی و خوش زارع رئیس دامپروری ستاد مرکزی بنیاد تعاون از فعالیت های کشاورزی و سایت پرورش ماهی و باغ کیوی در واحد های کلاردشت و لتاک تنکابن بازدید کردند .

 

در این دیدار در خصوص نحوه پرورش ماهیان سردآبی و ترکیب خرید بچه ماهیان ، مطالعه در خصوص امکان احداث باغ فندق و اصلاح درختان گردو بومی موجود در واحد کلاردشت و پرورش گیاهان دارویی سازگار با منطقه و امکان پرورش دام سبک در واحد کلاردشت بحث و تبادل نظر صورت گرفت .