کمیته اشتغال نمایندگی استان سیستان و بلوچستان تشکیل جلسه داد

چهارشنبه, 19 تیر 1398 10:05
بازدید: ۱۹۷

به گزارش روابط عمومی استان سیستان و بلوچستان : جلسه اشتغال با هدف احداث و توسعه مراکز جدید و اشتغالزایی مددجویان در سطح استان ، با حضور آبشناس مدیر نمایندگی ، قاینی مسئول اشتغال و مسئولین کارگاه ها در دفتر نمایندگی استان برگزار گردید .