جلسه هم اندیشی مدیران ارشد قضائی و مدیران اداره کل زندان های استان لرستان

سه شنبه, 11 تیر 1398 10:49
بازدید: ۲۲۴

جلسه هم اندیشی مدیران ارشد قضائی و مدیران اداره کل زندان های استان لرستان به مدیریت بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان با حضور محمدی اصل مدیر کل زندان های استان لرستان ، فرزادی سرپرست بنیاد تعاون استان لرستان و سایر مسئولین در محل زندان باز خرم آبادب رگزار گردید.

 

دراین جلسه ابتدا محمدی اصل مدیر کل زندان های استان لرستان ضمن تبریک به مناسبت هفته قوه قضائیه ، از اهم وظایف زندان و بنیاد تعاون درخصوص اشتغال و حرفه آموزی مددجویان مطالبی عنوان و از اقدامات نمایندگی بنیاد تعاون در خصوص افزایش اشتغال مددجویان قدردانی نمودند.

 

سپس سانگرد مدیر آموزش و اشتغال بنیاد تعاون زندانیان ضمن خیر مقدم از مدعوین و تبریک هفته قوه قضائیه از اهم اهداف و برنامه های بنیاد تعاون در خصوص اشتغال و حرفه آموزی و کمک به حداقل امرار معاش مددجویان و خانواده آنان سخنانی ایراد نمود .

 

در ادامه رازانی دادستان استان لرستان در خصوص اقدامات قوه قضائیه در سال ۱۳۹۷ و برنامه های سال جدید مطالب ارزنده ای عنوان نمودند.

 

در پایان بدری رئیس کل دادگستری استان لرستان ضمن تشکر از اقدامات انجام شده سازمان زندان ها و بنیاد تعاون زندانیان استان لرستان در کاهش جمعیت کیفری زندان ها ،  تلاش روز افزون مسئولین در خصوص فراهم آوردن اشتغال مولد در داخل و خارج زندان توصیه نمودند.