بازدید اصحاب رسانه از کارگاه های بنیاد تعاون استان اصفهان

سه شنبه, 11 تیر 1398 10:39
بازدید: ۲۳۶

به گزارش روابط عمومی استان اصفهان : تعداد زیادی از اصحاب رسانه از کارخانجات بنیاد تعاون استان اصفهان بازدید کردند.

 

در این بازدید عکاسان و خبرنگارانی از خبرگزاری های ایمنا ، فارس ، ایرنا ، تسلیم ، مفتاح ، دنیاری اسرار و دوربین نت و همچنین از روزنامه های نسل فرد ا، عصر اصفهان ، حمایت ، مردم سالاری ، امتیا ز، راه مردم ، جهان صنعت ، سپهر ایرانیان ، همراز ، بهار ، جوان ، قدس ، فرهیختگان ، فناوران ، اعتماد ، دنیای وطن و زاینده رود حضور داشتند.