راه اندازی گلخانه پرورش نهال غیر مثمر در ندامتگاه اوین

دوشنبه, 10 تیر 1398 09:41
بازدید: ۲۵۹

با هدف احیای گونه های مقیم شهر تهران ، گلخانه پرورش نهال غیر مثمر بنیاد تعاون استان تهران در ندامتگاه اوین راه اندازی گردید که کاشت گونه های درختی تهران قدیم همچون داغ داغان ، بادام وحشی و پسته وحشی در آن آغاز گردید .

 

به گزارش روابط عمومی استان تهران ، با اختصاص بیش از ۵۰۰ متر زمین از فضای باز ندامتگاه اوین و دو سالن گلخانه ای بالغ بر ۳۰۰ متر ؛ نمایندگی استان تهران به امر تولید نهال غیر مثمر در این ندامتگاه پرداخته که بیش از ۵۰۰۰۰ درخت بادام وحشی ، ۵۰۰۰ درخت داغ داغان ، ۵۰۰۰ درخت پسته وحشی ، ۵۰۰۰ درخت اقاقیا ، زیتون تلخ و زبان گنجشک در مرحله اول ، در دست تولید قرار گرفت .