بازدید سرزده دادیار اجرای احکام زندان مرکزی کرمان از کارگاه ها و مددجویان در حال کار

چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 10:01
بازدید: ۲۵۰

به گزارش روابط عمومی استان کرمان : ملایی دادیار اجرای احکام زندان مرکزی کرمان به همراه عبدلی نژاد مدیر بنیاد تعاون زندانیان استان ، روشان مدیر زندان ، رضایی مسئول حفاظت و اطلاعات زندان و عبدلی نژاد مسئول اندرزگاه باز زندان مرکزی کرمان به صورت سرزده از کلیه کارگاه ها ، فروشگاه ها و مددجویان در حال کار بنیاد تعاون بازدید کردند.

 

در این اقدام از کارگاه خیاطی نسوان اندرزگاه باز ، فروشگاه مواد غذایی جنب اندرزگاه باز کرمان ، ساندویچی جنب اندرزگاه باز ، نانوایی جنب اندرزگاه باز ، عملیات جدول گذاری در معابر سطح شهر و عملیات محوطه سازی در میدان آزاری شهر کرمان بازدید و دستورات لازم را ارائه نمودند.