بازدید مدیر کل زندان های استان کرمان از کارگاه های اشتغال زندان مرکزی

سه شنبه, 24 ارديبهشت 1398 11:34
بازدید: ۲۲۳

به گزارش روابط عمومی استان کرمان : امیری مدیر کل زندان های استان کرمان و هیأت همراه ، روشان مدیر زندان مرکزی ، برشان معاون زندان مرکزی و عبدلی نژاد مدیر نمایندگی استان از کارگاه های اشتغال بکار زندان مرکزی استان کرمان از جمله کارگاه تولید لباس بیمارستانی ، کارگاه قالی بافی ، کارگاه نجاری و ساخت مصنوعات چوبی و ... بازدید کردند .

 

 

 

 

در ابتدا مدیر کل زندان های استان افزود : وظیفه ما در مقابل مددجویان این است که حقوق شهروندی و کرامت انسانی آنان را رعایت کرده و در ارائه خدمات به آن‌ ها کوشا باشیم .

 

در حین این بازدید عبدلی نژاد مدیر نمایندگی ضمن تشریح فعالیت های بنیاد تعاون به چگونگی همکاری و تعامل با بخش خصوصی و همچنین نحوه اشتغال مددجویان اشاره کرد و افزود : منافع حاصله از اشتغال مددجویان موجب تأمین بخشی از مایحتاج خانواده های زندانیان می شود و هدف اصلی بنیاد از انجام اینگونه فعالیت ها ، رونق گرفتن اشتغال و درآمد زایی زندانیان است که موجب ارتزاق مددجویان از دسترنج خود می گردد و موجبات توان مهارتی آنان را افزايش داده و پس از آزادی از زندان به جهت تخصصی كه در ايام تحمل كيفر بدست آورده اند جذب بازار كار می شوند.