برگزاری یازدهمین جلسه کارگروه اندیشه ورزان بنیاد تعاون زندانیان خراسان رضوی

پنج شنبه, 16 اسفند 1397 08:37
بازدید: ۱۸۷

یازدهمین جلسه کارگروه اندیشه ورزان بنیاد تعاون زندانیان استان خراسان رضوی با حضور روسای زندان های گناباد و درگز برگزار شد .

 

 

 

 

به گزارش روابط عمومی استان خراسان رضوی : یازدهمین جلسه کار گروه اندیشه ورزان با حضور روسای زندان ها و مسئولین شعب بنیاد تعاون زندانیان درگز و گناباد برگزار گردید.

 

سید جلال خوابنما ضمن قدردانی از حضور و تلاش های روسای زندان های مذکور ، به بیان سیاست های بنیاد تعاون زندانیان در خصوص اشتغال پایدار ، توسعه فعالیت ها و برنامه محوری ، بر برنامه ریزی درست و پویا در سطح شعبات بنیاد تاکید نمود.

 

سپس توسط دبیر کارگروه ، ارزیابی اجرای مصوبات کارگروه اندیشه ورزان در طول سال ۹۷ از طریق پاورپوینت بررسی و توضیحات لازم ارائه گردید.

 

در ادامه مزرجی و اسکندری روسای اداره زندان و مسئول بنیاد تعاون زندانیان شعبه درگز و شهرستان گناباد هرکدام به اتفاق معاونین اجرایی خود از طریق پاورپوینت گزارش جامعی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده پیرامون فعالیت های اقتصادی ، اشتغال پایدار ، تولیدات کارگاه ها و کسب درآمد و نیز برنامه های سال ۹۸ شهرستانهای درگز و گناباد ارائه و مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گرفت.

 

در پایان ۱۳ مصوبه ، به ترتیب درگز ۶ و گناباد ۷ مصوبه  برای بهبود اشتغال، تقویت فعالیت های اقتصادی و کسب درآمد برای مددجویان و خانواده آنان مورد تصویب اعضای کار گروه قرار گرفت.