بازدید: ۳۱۹
منتشر شده در چهارشنبه, 07 شهریور 1397 08:32

هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

نهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۹۷/۰۶/۰۶ تشکیل گردید .

در این جلسه آقای طهماسبی رئیس هیات مدیره ، الوندی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل وضعیت نیروهای شرکتی ، مناقصات قوه قضائیه و مجتمع بین راهی از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و در پایان موضوعات مطروحه توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .

9-97%201.JPG