بازدید: ۲۲۸
منتشر شده در چهارشنبه, 27 آذر 1398 09:00

هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

هجدهمین جلسه هیات مدیره شرکت حدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ تشکیل گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره ، امید مدیر و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارش بودجه سال ۹۹ ، قرارداد پارکینگ ساختمان مرکزی بنیاد تعاون و نرم افزار جدید حقوق و دستمزد و مالی پایا از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظرگذاشته شد و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

18-98%203.JPG