بازدید: ۲۱۵
منتشر شده در دوشنبه, 20 آبان 1398 14:08

تاریخچه

شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در سال ۱۳۹۱/۰۷/۱۹ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . مرکز اصلی شرکت در تهران می باشد .

این شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی بنیاد تعاون زندانیان می باشد .