هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

شانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان غمخوار رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، امید مدیر عامل شرکت و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل ارائه برنامه بودجه پیشنهادی شرکت ، راه اندازی نمایندگی بیمه و راه اندازی آموزشگاه از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اخذ شد .

16-98%204.JPG