هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

پانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره ، امید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل طرح طبقه بندی مشاغل ، برنامه پیشنهادی سال ۹۹ ، و پرداخت و یا عدم پرداخت بدهی های نمایندگی ها از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و در نهایت تصمیمات لازم از سوی حاضرین در جلسه اتخاذذ گردید .15-98%203.JPG