هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

چهاردهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، امید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل اقدامات صورت گرفته در خصوص نرم افزار حقوق و دستمزد و گزارشی از وضعیت بدهی مالی نمایندگی ها توسط مدیر عامل شرکت مطرح و از سوی حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .