هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

سیزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان غمخوار رئیس هیات مدیره بنیاد تعاون زندانیان ، مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، هدایتی نائب رئیس ، امید مدیر عامل شرکت و سرخو ، تقی پور و عجایبی از اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل اقدامات صورت گرفته در خصوص راه اندازی پردیس خدمات الکترونیک متروی صادقیه ، عملکرد مدیریتی شش ماهه اول سال ۹۸ ، و طرحهای توجیهی تولید دستمال کاغذی از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و در نهایت تصمیمات لازم اتخاذ گردید .13-98%202.JPG