هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

دوازدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ برگزار گردید .

طی این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره ، امید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

در این جلسه موضوعاتی از قبیل تولید شیرینی و کلوچه در مجموعه های بنیاد ، واردات خرید گوسفند زنده ، و مشکلات احداث کارخانه دستمال کاغذی و وضعیت مالی شرکت از سوی مدیر عامل شرکت مطرح و سپس توسط اعضای حاضر در جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات نهائی اتخاذ گردید .

12-98%203.JPG