هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

دهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ تشکیل گردید .

در این جلسه آقای طهماسبی رئیس هیات مدیره ، الوندی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل آخرین وضعیت نیروهای شرکتی ، طرح طبقه بندی مشاغل و ایجاد شرکت بیمه توسط مدیر عامل شرکت مطرح و سپس تصمیمات لازم توسط حاضرین در جلسه اتخاذ شد .

haamin%2010%202.JPG