هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید تشکیل جلسه داد .

پنجمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ تشکیل گردید .

در این جلسه آقایان مطهر نژاد مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان ، طهماسبی رئیس هیات مدیره شرکت ، الوندی مدیر عامل و اعضای هیات مدیره حضور داشتند .

طی این جلسه موضوعاتی از قبیل گزارشی از آخرین وضعیت نیروهای شرکتی ، بررسی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده شرکت ، بررسی صورتهای مالی سال ۹۶ شرکت ، گزارش پیشرفت پروژه مجتمع بین راهی فشافویه از سوی مدیر عامل شرکت مطرح گردید . که در پایان توسط حاضرین در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اخذ گردید .

5-97%202.JPG