هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید برگزار گردید .

هجدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ برگزار گردید .

طی این جلسه که با حضور اعضای هیات مدیره شرکت برگزار گردید ، موضوعاتی از قبیل بودجه سال ۱۴۰۰ ، تجدید نظر مالیات سال ۹۶ و ارائه آخرین وضعیت و عملکرد بیمه سینا از سوی مدیر عامل شرکت جناب آقای امید مطرح گردید .

سپس موضوعات مطرح شده توسط حضار مورد بررسی و تصمیمات نهائی گرفته شد .

18-99%203.JPG