هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید برگزار گردید .

پانزدهمین جلسه هیات مدیره شرکت خدماتی تامین نیروی حامی امید در تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ برگزار گردید .

در این جلسه آقایان امید مدیر عامل شرکت ، الوندی مدیر عامل شرکت نمایندگی بیمه سینا و اعضای هیات مدیره شرکت حضور داشتند .

در این جلسه موضوعاتی از قبیل پیشرفت کار آموزشگاه فنی و حرفه ای و عملکرد شرکت نمایندگی بیمه سینا ارائه گردید . سایر موضوعات نیز از سوی مدیران عامل مطرح , مطرح و توسط حاضرین در جلسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت .

15-99%202.JPG